SRC AJIN-WOOSHIN Quỹ V

SRC Ajin-Wooshin Quỹ V đang tìm kiếm 60 nhà đầu tư EB-5 để kêu gọi vốn đầu tư trị giá 30 triệu USD. Các bước kêu gọi đầu tư sẽ được chuyền thành khoản vay đến Ajin USA để chuẩn bị và xây dựng trang thiết bị sản xuất mới cũng như dây chuyền lắp ráp tại cơ sở sản xuất hiện tại của Ajin USA nằm ở Chambers County, Alabama.

Dự án này đã được duyệt trước cho các nhà đầu tư EB-5 bởi Bộ Di Trú Hoa Kỳ USCIS, nghĩa là phần xét duyệt dự án của đơn I-526 đã được phê duyệt để xử lý hồ sơ di trú nhanh hơn và dễ dàng hơn. Dựa trên một phân tích tác động kinh tế toàn diện được thực hiện bởi Evan’s, Carroll & Associates, dự án mở rộng có thể cung cấp đến 722 công việc. Theo đó, dự án có thể nhận được tới 60 nhà đầu tư, do có thể cung cấp đủ việc làm cho từng nhà đầu tư.

TỔNG QUAN DỰ ÁN

• Tên dự án SRC Ajin-Wooshin Fund V, LLC
• Tổng giá trị 62 triệu USD
• Tổng giá trị từ EB-5 30 triệu USD
• Số lượng nhà đầu tư EB-5 60
• Khu vực tạo việc làm chỉ định (TEA) Đã được chấp thuận
• Đơn I-924 Đã được chấp thuận
• Mức chi trả tối thiểu của mỗi nhà đầu tư 500,000 USD cho mỗi nhà đầu tư
• Số lượng việc làm được tạo ra 722 (đã được tạo ra)

30 triệu USDM

Khoản vay

500,000 USDK

Vốn đầu tư

722

Việc làm

EB-5 FAQs

Southeast Regional Center, LLC

ĐỂ XEM THÊM CHI TIẾT
VUI LÒNG ĐĂNG KÝ

TRUY CẬP NGAY!

keyboard_arrow_up